יום רביעי, 20 במרץ 2019

"הפגנות הרעב" בעזה יביאו לפיצוץ


גורמים ברצועה מעריכים כי הפגנות תנועת המחאה "רוצים לחיות" יתחדשו בתחילת החודש הבא וכי מדובר בפצצת זמן חברתית.

הרש"פ בוחשת במצב ברצועה אך לישראל אסור להתערב בנעשה, מדובר בתהליך פלסטיני שצריך לאפשר לו למצות את עצמו.בימים האחרונים דעכו הפגנות הענק ברצועת עזה של תנועת המחאה של הצעירים הנקראת "רוצים לחיות", הסיבה העיקרית לכך הינה הדיכוי האכזרי של מנגנוני הביטחון של חמאס ומאות המעצרים שהם עשו בכל רחבי הרצועה.

על פי גורמים ברצועה, עד כה נעצרו כ-700 איש וכוחות גדולים של אנשי הביטחון של חמאס פרוסים במקומות הרגישים והפוטנציאלים להתלקחות כדי למנוע את התחדשות ההפגנות.

גורמים בחמאס אומרים כי הנהגת הארגון הופתעה מהיקף המחאה וחוששת מאוד ממנה כי היא תביא לתופעת "האביב הערבי", לכן ניתנו הנחיות חד משמעיות לגורמי הביטחון של חמאס לדכא את ההפגנות באיבן.

ארגון חמאס ניסה אמש בצעד חריג "להכיל" את הפגנות המחאה של תנועת "רוצים לחיות" ופירסם הודעת התנצלות שבה נאמר :"אנו מביעים צער על כל נזק חומרי או נפשי שנגרם לבני עמנו, אנו דורשים ממנגנוני הביטחון להחזיר את הזכויות האלה לכל מי שנרם לו עוול, הרש"פ היא שתכננה את האירועים באמצעות מאג'ד פרג'".

בהודעה קבע הארגון כי מטרת ההפגנות הייתה להכשיל את "צעדת המיליון" שהוא מתכנן בסוף החודש על גבול הרצועה.

"אנו מדגישים כי לציבור יש את זכות ההתכנסות בדרכי שלום ואת חופש הביטוי, אנו מגנים כל פגיעה באזרחים, שלטון החוק הוא ששולט ברצועה", נאמר בהודעה.

דוברים שונים של חמאס מאשימים כי הרש"פ וישראל עומדות מאחורי ההפגנות ומעודדות אותן, אולם תנועת "רוצים לחיות" היא תנועת מחאה אותנטית שצמחה על רקע המצב הכלכלי הקשה, עליות המחירים והמיסים שהטיל ארגון חמאס והאבטלה החריפה בקרב הדור הצעיר.

 גורמים שונים ברצועת עזה מעריכים כי הפגנות המחאה של התנועה יתחדשו בתחילת החודש הבא אחרי הפגנות "צעדת המיליון" שמארגן מטה צעדות השיבה נגד ישראל על גבול הרצועה לציון השנה הראשונה של קמפיין צעדות השיבה.

המתח הכלכלי והחברתי ברצועה הוא כמו גחלים רוחשות ללא הרף, "הפגנות הרעב" של תנועת "רוצים לחיות" הן בבחינת "פצצת זמן" שעלולה להתפוצץ בכל רגע בפני שלטון חמאס, היומיים הראשונים של ההפגנות היו , להערכת גורמים ברצועה, שבירה של מחסום הפחד מצד פעילי התנועה.

שלטון חמאס ברצועה איננו יכול לעצור את גל המחאה, גם אם עיכב אותו באופן זמני באמצעות דיכוי אלים, להנהגת חמאס אין פתרון לבעיות הכלכליות והחברתיות של רצועת עזה.

יישום הבנות הרגיעה עם ישראל איננו טומן בחובו פתרון שורשי למצב הקשה שעלול רק ללכת ולהחריף ולהוות מקור סכנה גדול להמשך שלטון חמאס ברצועת עזה.

נראה שהתושבים ברצועת עזה מבינים כי ארגון חמאס איננו יכול לפתור, אפילו באופן חלקי, את המצוקה הכלכלית הקשה, לכן התעוררה תנועת המחאה "רוצים לחיות" שמנסה לשנות את המצב ודורשת חלוקה הוגנת של הנטל הכלכלי נוכח תופעות השחיתות  במערכת השלטון החמאסית.

התושבים ברצועה מביטים בעיניים כלות על פעילי חמאס הנהנים מבתים, מכוניות, אספקת חשמל ומשכורות בעוד רבים ברצועה רעבים ללחם, ללא שום תקווה ומאבק קיום יום יומי.

"כשהבטן ריקה ומקרקרת כמה ימים, שום כדור או אלה או מעצר לא יכולים לעצור את המפגינים שאין להם מה להפסיד" אומרים ברחוב העזתי, "אנו רוצים לחיות בכבוד אנושי מינימלי".

בתוך ארגון חמאס עצמו יש קולות הסבורים שדיכוי ההפגנות בכוח הוא טעות וכי צריך לאפשר את ההפגנות בצורה מסודרת "ולהכיל" אותן, לכן פורסמה הודעת ההתנצלות בפני הציבור העזתי, עד כה נמנעו גורמי הביטחון של חמאס משימוש בירי חי לעבר המפגינים, הם הקפידו לירות באוויר ולפזר את המפגינים באלות אך ברור שאם יהיו הרוגים במהלך ההפגנות, עלול הדבר רק להרחיב את היקפן ואת מעגל האלימות, הרצועה עלולה להיגרר למלחמת אזרחים מכיוון שתנועת פת"ח תומכת בגלוי בתנועת המחאה "רוצים לחיות".

ארגון חמאס מנסה לתעל את הזעם ברחוב על המצב הכלכלי הקשה לעבר ישראל ולעבר רש"פ שהטילה סנקציות קשות על הרצועה אבל המחאה מופנית כעת נגד שלטון חמאס והמיסים הגבוהים ויוקר המחיה, השלטון החמאסי נתפס בעיני רבים כשלטון מושחת שאיננו מסוגל להתמודד עם הקשיים הכלכליים ומנסה להתחמק מהם באמצעות הצגת עצמו כארגון "התנגדות" הפועל לשחרור ירושלים ומסגד אלאקצא, היעדים האלה חשובים לדור הצעיר אבל הקיום היום יומי הקשה חשובים הרבה יותר, שלטון חמאס איננו מסוגל לספק שום אופק כלכלי או מדיני לתושבים מלבד רטוריקה שדופה וסיסמאות ריקות מתוכן מעשי.

תנועת פת"ח והרש"פ מתייצבות רשמית לצד תנועת המחאה ותומכות בה בגלוי נוכח קריסת תהליך הפיוס עם חמאס.

מדובר בעניין פלסטיני פנימי שאסור לישראל להתערב בו, היא צריכה להמשיך במדיניות הסיוע למניעת משבר הומניטארי ברצועה אבל ברור שהפגנות המחאה מחלישות את שלטון חמאס ברצועה, צריך להגיב בעוצמה על כל פעילות טרור מהרצועה לעבר ישראל ולהתמקד בפגיעה בראשי הטרור ושליחיהם אך לא להיגרר לעימות צבאי רחב, ברצועה החל תהליך פנימי של מיאוס משלטון חמאס ויש לתת לו למצות את עצמו ללא שום מעורבות ישראלית ישירה או עקיפה גם לא באמצעות הודעות באמצעי התקשורת.

.

.

.

.


הרעב-פצצת זמן הפגנות


גורמים ברצועה מעריכים כי הפגנות תנועת המחאה "רוצים לחיות" יתחדשו בתחילת החודש הבא וכי מדובר בפצצת זמן חברתית.

הרש"פ בוחשת במצב ברצועה אך לישראל אסור להתערב בנעשה, מדובר בתהליך פלסטיני שצריך לאפשר לו למצות את עצמו.בימים האחרונים דעכו הפגנות הענק ברצועת עזה של תנועת המחאה של הצעירים הנקראת "רוצים לחיות", הסיבה העיקרית לכך הינה הדיכוי האכזרי של מנגנוני הביטחון של חמאס ומאות המעצרים שהם עשו בכל רחבי הרצועה.

על פי גורמים ברצועה, עד כה נעצרו כ-700 איש וכוחות גדולים של אנשי הביטחון של חמאס פרוסים במקומות הרגישים והפוטנציאלים להתלקחות כדי למנוע את התחדשות ההפגנות.

גורמים בחמאס אומרים כי הנהגת הארגון הופתעה מהיקף המחאה וחוששת מאוד ממנה כי היא תביא לתופעת "האביב הערבי", לכן ניתנו הנחיות חד משמעיות לגורמי הביטחון של חמאס לדכא את ההפגנות באיבן.

ארגון חמאס ניסה אמש בצעד חריג "להכיל" את הפגנות המחאה של תנועת "רוצים לחיות" ופירסם הודעת התנצלות שבה נאמר :"אנו מביעים צער על כל נזק חומרי או נפשי שנגרם לבני עמנו, אנו דורשים ממנגנוני הביטחון להחזיר את הזכויות האלה לכל מי שנרם לו עוול, הרש"פ היא שתכננה את האירועים באמצעות מאג'ד פרג'".

בהודעה קבע הארגון כי מטרת ההפגנות הייתה להכשיל את "צעדת המיליון" שהוא מתכנן בסוף החודש על גבול הרצועה.

"אנו מדגישים כי לציבור יש את זכות ההתכנסות בדרכי שלום ואת חופש הביטוי, אנו מגנים כל פגיעה באזרחים, שלטון החוק הוא ששולט ברצועה", נאמר בהודעה.

דוברים שונים של חמאס מאשימים כי הרש"פ וישראל עומדות מאחורי ההפגנות ומעודדות אותן, אולם תנועת "רוצים לחיות" היא תנועת מחאה אותנטית שצמחה על רקע המצב הכלכלי הקשה, עליות המחירים והמיסים שהטיל ארגון חמאס והאבטלה החריפה בקרב הדור הצעיר.

 גורמים שונים ברצועת עזה מעריכים כי הפגנות המחאה של התנועה יתחדשו בתחילת החודש הבא אחרי הפגנות "צעדת המיליון" שמארגן מטה צעדות השיבה נגד ישראל על גבול הרצועה לציון השנה הראשונה של קמפיין צעדות השיבה.

המתח הכלכלי והחברתי ברצועה הוא כמו גחלים רוחשות ללא הרף, "הפגנות הרעב" של תנועת "רוצים לחיות" הן בבחינת "פצצת זמן" שעלולה להתפוצץ בכל רגע בפני שלטון חמאס, היומיים הראשונים של ההפגנות היו , להערכת גורמים ברצועה, שבירה של מחסום הפחד מצד פעילי התנועה.

שלטון חמאס ברצועה איננו יכול לעצור את גל המחאה, גם אם עיכב אותו באופן זמני באמצעות דיכוי אלים, להנהגת חמאס אין פתרון לבעיות הכלכליות והחברתיות של רצועת עזה.

יישום הבנות הרגיעה עם ישראל איננו טומן בחובו פתרון שורשי למצב הקשה שעלול רק ללכת ולהחריף ולהוות מקור סכנה גדול להמשך שלטון חמאס ברצועת עזה.

נראה שהתושבים ברצועת עזה מבינים כי ארגון חמאס איננו יכול לפתור, אפילו באופן חלקי, את המצוקה הכלכלית הקשה, לכן התעוררה תנועת המחאה "רוצים לחיות" שמנסה לשנות את המצב ודורשת חלוקה הוגנת של הנטל הכלכלי נוכח תופעות השחיתות  במערכת השלטון החמאסית.

התושבים ברצועה מביטים בעיניים כלות על פעילי חמאס הנהנים מבתים, מכוניות, אספקת חשמל ומשכורות בעוד רבים ברצועה רעבים ללחם, ללא שום תקווה ומאבק קיום יום יומי.

"כשהבטן ריקה ומקרקרת כמה ימים, שום כדור או אלה או מעצר לא יכולים לעצור את המפגינים שאין להם מה להפסיד" אומרים ברחוב העזתי, "אנו רוצים לחיות בכבוד אנושי מינימלי".

בתוך ארגון חמאס עצמו יש קולות הסבורים שדיכוי ההפגנות בכוח הוא טעות וכי צריך לאפשר את ההפגנות בצורה מסודרת "ולהכיל" אותן, לכן פורסמה הודעת ההתנצלות בפני הציבור העזתי, עד כה נמנעו גורמי הביטחון של חמאס משימוש בירי חי לעבר המפגינים, הם הקפידו לירות באוויר ולפזר את המפגינים באלות אך ברור שאם יהיו הרוגים במהלך ההפגנות, עלול הדבר רק להרחיב את היקפן ואת מעגל האלימות, הרצועה עלולה להיגרר למלחמת אזרחים מכיוון שתנועת פת"ח תומכת בגלוי בתנועת המחאה "רוצים לחיות".

ארגון חמאס מנסה לתעל את הזעם ברחוב על המצב הכלכלי הקשה לעבר ישראל ולעבר רש"פ שהטילה סנקציות קשות על הרצועה אבל המחאה מופנית כעת נגד שלטון חמאס והמיסים הגבוהים ויוקר המחיה, השלטון החמאסי נתפס בעיני רבים כשלטון מושחת שאיננו מסוגל להתמודד עם הקשיים הכלכליים ומנסה להתחמק מהם באמצעות הצגת עצמו כארגון "התנגדות" הפועל לשחרור ירושלים ומסגד אלאקצא, היעדים האלה חשובים לדור הצעיר אבל הקיום היום יומי הקשה חשובים הרבה יותר, שלטון חמאס איננו מסוגל לספק שום אופק כלכלי או מדיני לתושבים מלבד רטוריקה שדופה וסיסמאות ריקות מתוכן מעשי.

תנועת פת"ח והרש"פ מתייצבות רשמית לצד תנועת המחאה ותומכות בה בגלוי נוכח קריסת תהליך הפיוס עם חמאס.

מדובר בעניין פלסטיני פנימי שאסור לישראל להתערב בו, היא צריכה להמשיך במדיניות הסיוע למניעת משבר הומניטארי ברצועה אבל ברור שהפגנות המחאה מחלישות את שלטון חמאס ברצועה, צריך להגיב בעוצמה על כל פעילות טרור מהרצועה לעבר ישראל ולהתמקד בפגיעה בראשי הטרור ושליחיהם אך לא להיגרר לעימות צבאי רחב, ברצועה החל תהליך פנימי של מיאוס משלטון חמאס ויש לתת לו למצות את עצמו ללא שום מעורבות ישראלית ישירה או עקיפה גם לא באמצעות הודעות באמצעי התקשורת.

.

.

.

.


יום שלישי, 19 במרץ 2019

מחריף משבר שער הרחמים


הפרלמנט הירדני גיבש שורת המלצות נגד ישראל ובראשן גירוש השגריר הישראלי מעמאן והחזרת השגריר הירדני מתל אביב.

משבר שער הרחמים בהר הבית הולך ומחריף, הפלסטינים מאיימים באלימות וישראל צריכה לפעול במהירות כדי להגיע להבנות עם ירדן.מלכתחילה היה ברור שמשבר מתחם שער הרחמים בהר הבית הוא משבר מיותר שרק יילך ויחריף אם ישראל לא תתייחס אליו ברצינות ותגיע להבנות עם ממשלת ירדן על גורל המתחם מכיוון שהזמן פועל לרעתנו.

ממשלת ירדן היא שיצרה את המשבר במכוון, אחרי שבמשך 16 שנים המתחם היה סגור והורתה לווקף המוסלמי בהר הבית להשתלט בכוח על המתחם כדי לאותת לממשל טראמפ ולישראל לקראת פרסום תוכנית "עסקת המאה" כי ירדן היא הריבון בהר הבית.

הירדנים ממשיכים לנקוט במדיניות של "הליכה על הסף" כדי להעצים את המשבר ולקבוע עובדות בשטח ולהרגיל את ישראל כי סגירת מבנה שער הרחמים איננה עומדת על הפרק מבחינתם למרות החלטת בית משפט השלום בירושלים השבוע לחדש את הצו הזמני לסגירת המתחם מחדש.

במקביל ממשיכה הרש"פ להשמיע איומים נגד ישראל כשהיא תומכת בעמדת ירדן בנושא ולמרות שאין לה שום מעמד חוקי בהר הבית, עפ"י הסכם השלום בין ירדן לישראל משנת 1994, ירדן בלבד היא האפוטרופס של המקומות הקדושים בירושלים.

ד"ר נביל שעת', יועצו של מחמוד עבאס לעניינים בינלאומיים, פירסם ב-18 במרץ הודעה שבה נאמר כי סגירת מבנה שער הרחמים בהר הבית היא תוקפנות ברורה של ישראל ויש לה השלכות מסוכנות, הוא הזהיר כי "בשלב הבא צפוי הגרוע ביותר" וכי החלטת בית משפט השלום איננה חוקית ומבוטלת וירושלים ומסגד אלאקצא  לא יהיו כפופים למערכת המשפט הישראלי.

למעשה, נביל שעת' השמיע זרם עבה של שימוש באלימות נגד ישראל כדי למנוע את סגירת מבנה שער הרחמים, לאחר שבשבוע שעבר כבר הושלך בקבוק תבערה לעבר נקודת המשטרה בהר הבית.ישיבת חירום של הפרלמנט הירדניהפרלמנט הירדני קיים ב-18 במרץ ישיבת חירום כדי לדון ב"התקפות" של ישראל על מסגד אלאקצא בעקבות המשבר בשער הרחמים, הצעדים שנקטה משטרת ישראל נגד ראשי הווקף ופקידיו והחלטת בית משפט השלום לסגור מחדש את מבנה שער הרחמים.

בדיון השתתפו ראש ממשלת ירדן עומר אלרזאז ושר החוץ הירדני איימן צפדי.

שר החוץ הירדני השמיע בדיון הצהרות חד משמעיות ובלתי מתפשרות כאילו שאין מגעים מאחורי הקלעים עם ישראל בנושא.

"אין שום סמכות לשום גוף או בית משפט ישראלי או החלטה ישראלית על המקומות הקדושים בירושלים, לא ניסוג ולא נקבל שום פעולה ישראלית שמנסה לשנות את הסטטוס קוו ההיסטורי והחוקי במקומות הקדושים בירושלים" הבהיר איימן צפדי.

הוא גם הדגיש כי רק הווקף הירדני שולט בהר הבית וכי ירושלים היא העדיפות של ירדן המלך עבדאללה.

הדיון היה חריף ומתלהם וחברי הפרלמנט השליכו בקבוקי מים זה לעבר זה, חבר הפרלמנט טארק ח'ורי הצהיר כי "הדרך למסגד אלאקצא היא רק בהתנגדות ובנשק".

חבר הפרלמט מוחמד הדיב שחשף בדיון את הצביעות של מדינות ערב ביחס לבעיה הפלסטינית נקלע לעימות חריף וגורש מאולם הדיונים.

"כולם סוחרים בבעיה הפלסטינית ולאף אחד לא אכפת ממנה, אני אומר לעם הפלסטיני אף אחד איננו אתכם ורק אללה יגן על מסגד אלאקצא" אמר הדיב, בתגובה קרא לו עאטף עלאוונה, ראש הפרלמנט, במילים "גזען ושתול" והודיע כי יעמיד אותו בפני ועדת חקירה פרלמנטרית.

חבר הפרלמנט חאלד אלפנאסטה אף איים להכות את עמיתו מוחמד הדיב והאשים אותו כי גרם נזק לעמדתה של ירדן.

ואילו חבר הפרלמנט ח'ליל עטיה ניצל את הישיבה הסוערת לשבח את המחבל שביצע את הפיגוע באזור אריאל, "אני מצדיע  לגיבור הפלסטיני" אמר עטיה.

בתום הישיבה הוחלט על שורה של המלצות:

א.לגרש את שגריר ישראל בעמאן ולהחזיר את השגריר הירדני מישראל והתנגדות לנורמליזציה.

ב.הדגשה כי ירדן היא האפטרופוס של המקומות הקדושים בירושלים, וכי יש לשבח את עמדתו של המלך עבדאללה בנושא.

ג.קריאה לממשלת ירדן לשמור על המקומות הקדושים ובמיוחד על מסגד אלאקצא ולפעול בחוגים הבינלאומיים כדי למנוע את חלוקת מסגד אלאקצא.

ד.פניה לכל הפרלמנטים בעולם לחשוף את פעולות ישראל בהר הבית והחוקים שהיא מעבירה בכנסת.

ה. פניה לליגה הערבית ולאו"ם נגד פעולות ישראל בהר הבית.

ו. דחיית החלטת בית משפט השלום בעניין סגירת מבנה שער הרחמים.

ז.שמיעת דיווח ממשלת ירדן על מצב "עסקת המאה" של הנשיא טראמפ.

ח. הכפלת מספר שומרי הווקף בהר הבית.כאמור, מדובר בהמלצות בלבד, ברור שמי שקובע בירדן את היחס לישראל הוא רק המלך עבדאללה.

מפגן הכוח בפרלמנט נועד להפעיל לחץ על ישראל לסגת בה מדרישתה לסגור את מתחם שער הרחמים ולהסכים להקמת מסגד נוסף במקום.

נראה כי המגעים בין ישראל לירדן על מציאת פתרון למשבר שער הרחמים נקלעו למבוי סתום וירדן מאיימת כעת בהחזרת שגרירה מתל אביב וגירוש השגריר הישראלי מעמאן.

ברור שמי שמושך בחוטי הפרלמנט מאחורי הקלעים הוא בית המלוכה ההאשמי שמנסה באמצעות קבלת החלטות אנטי ישראליות להכיל את הזעם ברחוב הירדני ובאותה הזדמנות לאיים על ישראל.

החרפת היחסים עם ירדן איננה אינטרס של ישראל, גם לא החרפת המצב הביטחוני בהר הבית שעלול להשליך על המצב בגבול הרצועה ובשטחי הגדה, שרווי באדי דלק, ולהצית אינתיפאדה חדשה בשטחים על רקע השליטה בהר הבית.

הפתרון למשבר הוא מדיני בלבד ועל הממשלה העסוקה במערכת הבחירות לפעול באופן מיידי בדרג הבכיר ביותר מול ההנהגה הירדנית כדי לפתור את משבר שער הרחמים.


יום שני, 18 במרץ 2019

הפיגוע באריאל-הצלחה של ההסתה


נמשך המצוד אחר המחבל עומר אבו ליילה שעה את הפיגוע באזור אריאל, להערכת גורמי הביטחון מדובר ב "זאב בודד".

הפיגוע באזור אריאל הוא "עליית מדרגה" מבחינת התכנון והביצוע ותוצאה ישירה של מערכת ההסתה הפלסטינית.צה"ל והשב"כ ממשיכים במצוד אחרי המחבל שביצע את הפיגוע המשולב באזור אריאל, המצוד מתרכז באזור העיירה סלפית והכפרים מרדה, א-זאוייה וכפר א-דיכ, זהותו של המחבל ידועה לגורמי הביטחון ולהערכתם הוא מסתתר באחד הכפרים שאותם הוא מכיר היטב בהיותו בן האזור.

מדובר בעמר אבו ליילה בן 19, תושב הכפר א-זאוויה ללא עבר ביטחוני, כוחות צה"ל ערכו אמש חיפוש בביתו ותיחקרו את בני משפחתו.

להערכת גורמי הביטחון,המחבל פעל לבדו, הוא תכנן היטב ובקור רוח את הפיגוע, מכיוון שלא היה ברשותו נשק חם הוא הצטייד בסכין, מטרתו הראשונה הייתה להשיג נשק כדי שיוכל להמשיך במסע הרצח שלו.

גורמים של תנועת פת"ח באזור טוענים כי מדובר בפיגוע נקם שהתרחש על רקע האירועים בעיירה סלפית ומשבר שער הרחמים בהר הבית, המניע יתברר רק לאחר שילכד המחבל.

לפני כ-10 ימים נהרג בעיירה סלפית מוחמד ג'מיל שאהין בן 23 במהלך עימותים עם כוחות צה"ל שנכנסו לעיירה, הפלסטינים טענו כי לא היה צורך להורגו וכי הוא "הוצא להורג" בדם קר על ידי החיילים.

מאז יש פעילות הסתה גדולה באמצעי התקשורת הפלסטינית בכל הקשור לנעשה באזור העיירה סלפית, זו גם הסיבה שהפלסטינים מכנים את הפיגוע בשם "פעולת סלפית".

המתיחות באזור סלפית היא גדולה לאחר הפיגוע אתמול פירסמה ועדת התיאום של הפלגים הפלסטינים באזור שכם קריאה להתעמת עם המתנחלים ולעמוד בפני התקפותיהם היומיות המתגברות על בני העם הפלסטיני ולחזק את ועדות השמירה הלייליות בכפרים, "הפיגוע הוא התגובה הטבעית לכיבוש", נאמר בהודעה.

פרשנים פלסטינים טוענים כי אין קשר בין הפיגוע  בצומת אריאל לבין מה שקורה ברצועת עזה בימים האחרונים וכי הפיגוע לא הוכוון ע"י "מטה הגדה" של הזרוע הצבאית של חמאס שמשרדיו הופצצו ע"י מטוסי חיל האוויר הישראלי בשבוע שעבר בעקבות שיגור 2 רקטות לעבר תל אביב.

להערכתם, הפיגוע בא כתגובה על מה שמתרחש באזור אריאל וכתגובה על האירועים במתחם שער הרחמים בהר הבית.

צומת אריאל נחשב בעיני תושבי האזור כצומת פעיל מבחינת התנועה המוגברת של המתנחלים וכוחות צה"ל באזור השומרון ולכן הוא משמש כיעד נבחר לביצוע פיגועים.

 הפיגוע המורכב באזור אריאל הינו תוצאה ישירה של מערכת ההסתה הפלסטינית, לא רק של ארגון חמאס אלא גם של הרש"פ, אשר ממשיכה להסית נגד המתנחלים וחיילי צה"ל ומפיצה את השקר כי "מסגד אלאקצא נתון בסכנה" וישראל עומדת להשתלט עליו, להקים בו בית כנסת ולחלק אתו לתפילה בין יהודים למוסלמים כפי שעשתה במערת המכפלה בחברון.

לאחר הפיגועים שעשו בני משפחת ברגותי, החברים בזרוע הצבאית של חמאס, בצומת עופרה ובצומת גבעת אסף,הפכו הצמתים והטרמפיאדות ליעד קל יחסית לפגוע בחיילי צה"ל ובאזרחים הישראלים הממתינים בהם.

המחבל שעשה את הפיגוע המרכב באזור אריאל חיקה את אותה שיטת הפעולה ואף הוא ירה מרכב נוסע שעליו השתלט לעבר החיילים והאזרחים שהמתינו בצומת אריאל  וצומת גיתי אבישר.

ההצלחה של הפיגועים האלה בצמתים ובטרמפיאדות בשטחי הגדה מעודדת את המחבלים להמשיך ולאמץ את השיטה הזו, לא רק ע"י החוליות המאורגנות של חמאס , כפי שעשתה החולייה מהכפר כובר ליד רמאללה, אלא גם ע"י מחבלים בודדים, הפיגוע אתמול באזור אריאל נחשב כ "עליית מדרגה" בהמשך לפיגוע באזור התעשיה בברקן לפני כמה חודשים שאותו ביצע המחבל אשרף נעאלווה.

המחבל שעשה את הפיגוע נחשב למסוכן מאוד בגלל העובדה שהוא עדיין מחזיק בנשק ובגלל התעוזה והיוזמה שהוכיח במהלך הפיגוע, לכן צה"ל והשב"כ מהדקים את המצוד אחריו בנסיון ללכוד אותו לפני שיבצע פיגועים נוספים.

כוחות צה"ל אספו צילומים והחרימו מצלמות אבטחה באזור הפיגוע כדי להתחקות אחר עקבותיו של המחבל, ארגון חמאס פירסם ברשתות החברתיות קריאות לתושבי האזור למחוק את הסרטונים במצלמות האבטחה באזור ולנטרל אותן כדי להקשות על כוחות צה"ל באיתור המחבל.

יום שבת, 16 במרץ 2019

האם "האביב הערבי" הגיע לרצועה?


ארגון חמאס נכשל בניסיונו להוריד מסדר היום התקשורתי את נושא הפגנות המחאה נגד יוקר המחיה וההפגנות נמשכות.

את ההפגנות מובילה תנועת צעירים עצמאית הנקראת "רוצים לחיות" שמקבלת תמיכה ציבורית רחבה ואת תמיכת פלגי אש"פ.

בסוף השבוע עשו מנגנוני הביטחון של חמאס עשרות מעצרים ברחבי הרצועה של מפגינים שהשתתפו בהפגנות תנועת "אנו רוצים לחיות" (בידנא נעיש-בערבית), בין היתר נעצרו כמה עיתונאים שסיקרו את ההפגנות.

ההפגנות האלה התחילו ביום חמישי שעבר במחאה על יוקר המחיה ברצועה אך הן מביעות את זעם התושבים כלפי שלטון חמאס, מנגנוני הביטחון של חמאס פיזרו את המפגינים בירי ובאלות במיוחד במוקדי ההפגנות במחנה הפליטים ג'באליה ובדיר אלבלח.

המרכז הפלסטיני לזכויות האדם דיווח ב-16 במרץ כי ההפגנות נגד יוקר המחיה התקיימו במחנות הפליטים ג'באליה, אלבורייג', נוצייראת והערים ח'אן יונס ורפיח וכי הן פוזרו בכוח בידי אנשי הביטחון של חמאס.

לדברי המרכז,מנהל המרכז לזכויות האדם עו"ד ג'מיל סרחאן ועורך דין נוסף בשם בכר אלתורכמאני הוכו בידי המשטרה של חמאס.

הכעס של התושבים ברצועה הולך וגואה בגלל המצב הכלכלי הקשה, המיסים, והאבטלה הגואה שהטילה תנועת חמאס שסובלת גם היא ממצוקה כספית קשה, בעוד אנו מתקרבים ליום השנה הראשון לצעדות השיבה שמצויין ב-30 במרץ.

השנה הראשונה של קמפיין צעדת השיבה שיזם חמאס נתפסת ככישלון בעיני רבים ברצועה מכיוון שהקמפיין לא הצליח לשבור את המצור הישראלי על הרצועה כפי שהבטיחה תנועת חמאס, למרות מאות ההרוגים ואלפי הפצועים.הרקע לגל המחאה הנוכחיעפ"י גורמים ברצועה, תנועת "אנו רוצים לחיות" היא תנועת צעירים עצמאית שאיננה קשורה לשום גוף פוליטי והיא קמה על רקע הגדלת המיסים שארגון חמאס כופה על האוכלוסיה ועל רקע האבטלה בקרב הדור הצעיר שמגיעה לשיעור של 69 אחוזים.

תושבים ברצועה מספרים שארגון חמאס מטיל מיסים כאוות נפשו כדי להגדיל את ההכנסות לארגון, מי שסובל בקרב האוכלוסיה העזתית הם אלה שאינם מזוהים עם הארגון ואינם מקבלים שירותים במוסדות השונים של חמאס.

עפ"י עדויות תושבים, ארגון חמאס הטיל מיסים על טיפול רפואי בבתי חולים ועל ניתוחים גם על כאלה שיש להם ביטוח רפואי שכבר שילמו בעדו, כמו כן הוגדלו המיסים על אגרות רישוי לרכב והוטל מס של 200 שקלים על כל סחורה שמשקלה הוא יותר מטון.

ארגון חמאס הגדיל גם את המיסוי על סחורות שמוברחות ממצרים לרצועה דרך המנהרות, חפיסת סיגריות מסוג "רויאל" שנמכרה בעבר ב-4 שקלים עולה כעת בין 26 ל-30 שקלים.פלגי אש"פ תומכים במחאהנציגי כל הפלגים הפלסטינים התכנסו ב-16 במרץ במקום מושבו של ארגון החזית העממית בעזה כדי לדון בהתפתחויות האחרונות ובדיכוי האלים של ההפגנות, ארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי החרימו את השיבה.

בתום הישיבה פרסמו משתתפיה הודעת תמיכה בתנועת הצעירים שמקיימת את ההפגנות.

בהודעה נמסר על ההחלטות הבאות:

א.התנגדות לשימוש בכל סוגי הדיכוי והפגיעה בזכויות האדם של המפגינים.

ב.קריאה לארגון חמאס לבוא חשבון עם כל מי שתקף את המפגינים ולהתנצל בפניהם וכן להסיג את כל אנשי הביטחון שלה מהרחובות.

ג.הבעת  תמיכה בדרישות הצודקות של המפגינים.

ד.קריאה לחמאס להפסיק את כל סוגי המיסים על הסחורות ולהנהיג פיקוח מחירים.

ה.קריאה למצרים לחדש את תהליך הפיוס.

בכיר פת"ח מוחמד דחלאן, שהינו ביחסים טובים עם הנהגת חמאס ברצועה,קרא להנהגתה להפסיק את כל צורות הדיכוי והשימוש בכוח נגד המפגינים נגד יוקר המחיה, הוא קרא גם למצרים להתערב בנעשה ולהשיג הסכם לאומי פלסטיני.

התפתחות הזו היא לקורת רוחה של הרש"פ ושל העומד בראשה והיא כבר מנסה לרכוב עליה ולעודד אותה,יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס החליט לפני שנתיים, בעצת ראש המודיעין הכללי הפלסטיני מאג'ד פרג', להטיל סנקציות על רצועת עזה ולהחמיר את המצב הכלכלי בה כדי שתושביה ימרדו בשלטון חמאס.

בכיר פת"ח חוסיין א-שיח' אמר בסוף השבוע כי ההנהגה הפלסטינית קיימה קשר עם מדינות ידידות בעלות השפעה כדי ללחוץ על תנועת חמאס להפסיק את צעדי הדיכוי של האזרחים החפים מפשע שדורשים חיים מכובדים וביטול המיסים הבלתי חוקיים, גורמים ברש"פ מסרו כי יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס פנה למצרים וקטאר כדי שיפעילו את השפעתן על חמאס להפסיק את דיכוי המפגינים.

דובר תנועת פת"ח אוסאמה אלקוואסמה הופיע בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית וקרא למפגינים להמשיך בהפגנות: "המסר שלנו לגיבורים שלנו שנלחמים נגד מליציות חמאס ברצועת עזה  הוא כי הדרך לירושלים מתחילה במהפכה נגד הרודנות ואנו בתנועת פת"ח עומדים עמכם ותמיד נהיה נאמנים לכם".לאן פני הדברים?ברצועה יש כבר דיבורים על כך שתופעת "האביב הערבי" הגיעה לרצועה וכי נכשל הניסיון של חמאס להסיט את תשומת הלב המקומית והבינלאומית מההפגנות באמצעות ירי 2 רקטות "פאג'ר" לעבר תל אביב.

תופעת "האביב הערבי" התחילה בתוניסיה ב-2011 לאחר שרוכל ירקות בשם מוחמד בועזיזי הצית את עצמו בעיר סידי סוזיד,עכשיו מחקים אותו ברצועת עזה.

אחמד אבו טחון בן 32, תושב הרצועה, הצית את עצמו ב-16 במרץ במחאה על יוקר המחיה לאחר שגורש מביתו לאחר שלא יכול היה לעמוד בתשלום שכר הדירה.

הדיכוי האלים והמעצרים של המפגינים בידי אנשי חמאס נחשבים ל "כתם שחור" על הארגון שהחל לאבד מהפופולאריות שלו ברצועת עזה.

ההפגנות נגד חמאס התחדשו בסוף השבוע גם לאחר הפצצות חיל האוויר הישראלי ועל פי גורמים ברצועה והן אמורות להימשך נוכח גל המעצרים שעשה חמאס בקרב המפגינים והגיבוי הציבורי שמקבלים המפגינים מהפלגים הפלסטינים המזוהים עם אש"פ.

במקביל התחיל ארגון חמאס להוציא את תומכיו באותם המקומות שבהן מפגינה תנועת "רוצים לחיות" כדי שיפגינו נגד הרש"פ והעומד בראשה ויאשימו אותם באחריות למצב הכלכלי הקשה, בודאי בקרוב יאשימו שוב את ישראל באחריות למשבר הההומניטארי ברצועה.

עורך הדין פהמי שבאנה, בכיר לשעבר במודיעין הפלסטיני בגדה טען בראיון לביטאון חמאס "א-ריסאלה" ב-16 במרץ כי מנגנוני הביטחון של הרש"פ מעודדים פיצוץ ברצועה והם משלמים כסף כדי להניע את האנשים להפגנות תוך ניצול המצב הכלכלי הקשה," ברגע שיושג הסכם בין ישראל לחמאס הכל יסתיים" אמר שבאנה.

ראיונות וידאו עם יוני בן-מנחם

Copyright

כל הזכויות שמורות ליוני בן-מנחם © Copyright 2007-2008 Yoni Ben-Menachem
WWW.ARABEXPERT.CO.IL
תנאי השימוש באתר